Bölgeler

Türkmenistan başta olmak üzere Irak, Rusya, Ukrayna, Afganistan ve CIS bölgesinin tamamına farklı taşıma üniteleri ve/veya araçları konsolide edilerek (deniz, kara, hava, demiryolu) entegre taşımalar tek elden ithalat ve ihracatçının hizmetine sunulmaktadır.